Forward Bank підтверджено високий рейтинг надійності банківських вкладів та кредитного рейтингу

Українське рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило АТ «БАНК ФОРВАРД» рейтинг депозитів на рівні 5 (відмінна надійність) та кредитний рейтинг на рівні uaA з прогнозом «у розвитку».

Як повідомляється у релізі агентства, обсяг високоліквідних активів АТ «БАНК ФОРВАРД» підтримується на достатньому рівні та майже у півтора рази перевищує зобов’язання на вимогу. За рахунок нарощення статутного капіталу у 2018 році банк має певний профіцит ліквідності – станом на початок січня 2021 року тимчасово вільні кошти у сумі 200 млн грн інвестовано в депозитні сертифікати НБУ та ОВДП.

Завдяки додатковим внескам акціонера капіталізація банківської установи підтримується на достатньому рівні та відповідає вимогам законодавства. Також нарощенню власного капіталу сприяє прибуткова поточна діяльність установи. Додатково регулятивний капітал захищений наявною у власності нерухомістю.

У 2020 році діяльність АТ «БАНК ФОРВАРД» була прибутковою, в свою чергу, обсяг прибутку (1,1 млн грн) був суттєво меншим за результат попереднього року, що обумовлено формуванням у минулому році додаткових резервів під активні операції в сумі понад 53 млн грн. Разом з цим, слід зазначити, що чистий операційний дохід демонструє відносно стабільну динаміку, що на фоні прийнятного рівня адміністративних витрат сприяє утриманню значення коефіцієнта ефективності на рівні понад 100%.

Підтвердження рейтингів обумовлено достатніми показниками капіталізації, прийнятними показниками ефективності діяльності, достатніми показниками ліквідності та диверсифікацією клієнтського кредитного та депозитного портфелів за основними контрагентами.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК ФОРВАРД», у тому числі: фінансова звітність за 2018-2020 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

АТ «БАНК ФОРВАРД» (Forward Bank) — комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямований на обслуговування приватних клієнтів в Україні. Станом на 01.01.2021 р. активи банку становлять 2 470  млн грн; портфель коштів клієнтів – 1 892 млн грн; чистий кредитний портфель (з урахуванням резервів) – 1 403 млн грн. Forward Bank має значний запас ліквідності та виконує всі нормативи ліквідності згідно з вимогами Національного банку України. Норматив достатності (адекватності) капіталу (H2) – 11,6%, при нормативному значенні – не менше 10%.

Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 77,4%, при нормативному значенні — не менше 60%. Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – 177% при нормативному значенні – не менше 100%. Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – 2451%, при нормативному значенні – не менше 100%. Forward Bank входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією НБУ, і є членом Фонду гарантування вкладів України.

Залишити відповідь

Войти с помощью: